© 2016 Liora Levy-Baz

  • LinkedIn Social Icon
  • c-facebook
  • Twitter Classic

גישור בתמ"א 38

בפרוייקט הגדול והמורכב הזה של תמ"א 38 מעורבים כל כך הרבה אנשים, כולם בעלי עניין, אך כל אחד מסיבות שונות. אוסף רב של אינטרסים לגיטימיים אך מורכבים הוא כר פורה לקונפליקטים גועשים, סימני שאלה, הצפת רגשות והרבה מחלוקות. אפשר לעשות תמ"א - ואפשר לעשות תמ"א בדרך הנכונה, היעילה והמייטבית לכל הצדדים.​

ליווי היזם/ קבלן בכל הקשור להידברות עם הדיירים משלב ההתקשרות העסקית וגיבוש ההסכם ועד סוף הפרוייקט, כחלק מהמו"מ והתקשורת השוטפת 

ליווי תהליך גיבוש ההסכם והמשא ומתן עם הדיירים, בפגישות המשותפות והפרטניות

תהליך גישור כמנגנון יישוב סכסוכים בפרוייקטים שנתקעו או מתעכבים עקב מחלוקות וסכסוכים 

גישור

"פתרון זה אינו מבוסס על אלטרואיזם. הוא אינו מבוסס על תפיסה של "אדם לאדם - מלאך". הפתרון גם אינו מבוסס על כניעה של האחד לרצונו של השני, בבחינת "אדם לאדם -זאב". הפתרון המוסכם מבוסס על התנהגות אנושית רציונאלית, בבחינת "אדם לאדם-אדם".

 

" גישור אינו רק טכניקה. זו תרבות של חיים משותפים".

 

פרופ' אהרון ברק- על הגישור. למאמר המלא

 

 

 

 

"סודי ביותר" על פי חוק - גישור עסקי

October 22, 2018

1/5
Please reload