© 2016 Liora Levy-Baz

  • LinkedIn Social Icon
  • c-facebook
  • Twitter Classic
  • ליאורה לוי בז

חותמים/מחתימים לתמ"א או פינוי בינוי: רק בתהליך על פי חוק יש לחתימה הזו תוקף - וגם התוקף הזה יכו


חתמתם בבניין על תמ"א או בדיוק נמצאים בתהליך כזה? דעו לכם שהחל מיולי 2017 יש חוק שמסדיר ומחייב את אופן ההחתמה וקובע את תוקפן ומועד תוקפן של החתימות. כן, חתימות מול מארגנים ויזמים יכולות שלא לקבל תוקף אם אופן ההחתמה לא בוצע על פי המתווה הקבוע בחוק או אף לפקוע מתוקפן, ללא שום קנס מצד החותמים, אם היזם/המארגן לא ביצע פעולות מסויימות לקידום הפרוייקט בטווח זמן מסויים מרגע ההחתמה הראשונה - על פי הפירוט בחוק.

החוק מתייחס הן לתמ"א ("חיזוק מבנים") והן לפינוי-בינוי, בהתאמה ויכול לחול רטרואקטיבית בסעיפים מסויימים ובחישוב מעט אחר.

שמו המלא של החוק - חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות) - התשע"ז 2017, או בקיצור חוק המארגנים, ידוע גם בכינויו "חוק המעאכרים" מכיון שבא להסדיר את "השוק" הפרוע שנוצר בנושא החתמות דיירים. מטרת החוק להבטיח שבמקום התקשרות פוגענית תהיה תמיד התקשרות הוגנת.

מתווה החוק נועד הן לייצר הליך שקוף בפני כל הצדדים המעורבים והן להגן על זכויותיהם של בעלי הדירות. מבין כל הצדדים המעורבים בעסקה הם אלו אשר יודעים ומכירים הכי פחות את ההיבטים המשפטיים והעסקיים של התהליך , זאת על אף שמדובר בזכויות הקניין שלהם ובביתם וכן מפאת היותם צד "לא מקצועי" בעסקה.

הנה המלצה לתהליך שמייטבי לשני הצדדים - יזמים ודיירים:

שלב 1 - התארגנות והסכמה עקרונית לתמ"א - קודם כל על ידי הדיירים בלבד, ובחירת נציגות מתוך הדיירים לייצגם בתהליך מול כל אנשי המקצוע, והיזם בראשם.

שלב 2 - בחירת עו"ד על ידי הדיירים - לייצוגם הבלעדי בפרוייקט.

שלב 3 - בחירת יזם/קבלן.

כששני הצדדים מתייחסים לעסקה - ולתהליך - כמו שני שותפים שווים, מגיעים לתוצאות שנחשבות

WIN WIN

תושבים מאורגנים זה דבר שטוב לתושבים: כח מיקוח, השפעה והתאמה מקסימלית לצרכים שלהם. כשהדיירים עובדים ביחד ובשיתוף יש פחות התנגדויות ולכן יש סיכוי הרבה יותר טוב למנוע עיכובים בפרוייקט.

תושבים מאורגגנים זה דבר שטוב ליזמים: יש מול מי לעבוד, נקודת מגע ברורה שלוקחת אחריות, יש פחות התנגדויות, יש "סוכן" לגיטימי בשטח ונציגות ברורה אחת- כל זה ביחד משתקלל להפחתת סיכון. הפרוייקט מובטח שיתקדם הרבה יותר מהר.

תמצית החוק: חוק המארגנים

גרסת החוק המלאה: https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_590.htm

**האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי (בשביל זה לוקחים עו"ד שייצג רק אתכם בעסקה:)).

---------------------

ליאורה לוי-בז: בניית מערכות יחסים עסקיות

מגשרת עסקית במרחב הפנים ארגוני, בין עסקים ושותפים ובתחום התמ"א 38 וההתחדשות העירונית. בין שירותיי בתחום התמ"א 38: ליווי תהליך | בניית הסכמות |גישור

בפרוייקט הגדול והמורכב הזה של תמ"א 38 מעורבים כל כך הרבה אנשים, כולם בעלי עניין, אך כל אחד מסיבות שונות. אוסף רב של אינטרסים לגיטימיים אך מורכבים הוא כר פורה לקונפליקטים גועשים, סימני שאלה, הצפת רגשות והרבה מחלוקות. אפשר לעשות תמ"א - ואפשר לעשות תמ"א בדרך הנכונה, היעילה והמייטבית לכל הצדדים.​

#גישור #סכסוכים #בנייתהסכמות #תמא38