© 2016 Liora Levy-Baz

  • LinkedIn Social Icon
  • c-facebook
  • Twitter Classic
  • ליאורה לוי בז

**ברוכים הבאים לעיר האכזבות**


הגעתם לעיר הזו כי כנראה הנחתם הנחות. או כי הלקוח או המנהל שלכם, העובד או הקולגה שלכם הניח הנחות ואז מישהו מכם גילה שההנחות היו (הפתעה... ) שגויות.

להניח הנחה זה להשלים מידע חסר לבד, בראש שלנו. "החסר" הזה הוא לחלוטין פרשנות אישית שלנו (או של הצד השני) למהו אותו מידע חסר.

למרות העובדה שאנחנו יודעים שכולנו שונים האחד מהשני, אנחנו כל הזמן מופתעים מחדש לגלות את זה. תפישת העולם הסובייקטיבית שלנו מרגישה לנו כאמת היחידה כי זו המציאות עבורנו. מציאות זה דבר כל-כך מוחשי (אני רואה ומרגישה אותה), לכן אנחנו דיי בטוחים שאנחנו והאחרים רואים ומרגישים אותו הדבר. זו הסיבה שאנחנו גם דיי בטוחים שכולנו חושבים אותו הדבר.

ההנחה שאחרים מניחים בדיוק את אותן הנחות כמונו, שלכולם יש את אותה תפישת עולם, היא ההנחה המוטעית הראשונה שמייצרת את כדור השלג הזה של הנחות ואכזבות.

אנחנו כל היום מניחים הנחות מבלי לשים לב:

- בשיחה סוכם שנדבר בהמשך - מתי זה "בהמשך" מבחינת כל צד?

- לעובד נאמר שקודם הוא יתחיל לעבוד ויהיה אחראי על X ובהמשך הוא יקבל אחריות גם על Y - מתי זה "בהמשך" מבחינת המנהל? מתי זה "בהמשך" מבחינת העובד?

- "תשלמי לי כשיהיה לך" - מתי הציפיה שיהיה לה? החודש? השנה? העשור?

- בהסכם השת"פ סוכם שהצד השני נושא בכל עלויות השיווק - האם בדקתם מה הכוונה של הצד השני ב"שיווק"? מה "שיווק" בדיוק כולל מבחינתו? ומבחינתכם?

- "נסתדר" - על בסיס מה? על בסיס מה שנראה לכם, בראש, הגיוני? "נסתדר" כי אתם מניחים שהצד השני חושב כמוכם?

---------

עיר האכזבות נבנתה מהנחות שעולות הרבה מאוד כסף, מעוגמת נפש, וממתחים וריבים ואי הסכמות. העיר הזו נמצאת על הדרך המובילה לעיר המחלוקות והסכסוכים. הדרך הבטוחה לא להגיע לשם היא להימנע ככל האפשר מלהניח הנחות.

אם אתם מנהלים שיחות חשובות עם מנהל / עובד /לקוח או ספק, אם אתם מנהלים פרוייקטים ומשימות מול עוד ממשקים (כולל גם תקשורת כתובה) או נמצאים בתהליך תיאום ציפיות או משא ומתן - נסו לזהות את כל הביטויים שעולים בשיח עם הצד השני ושיכולה להיות להם יותר ממשמעות אחת, יותר מפרשנות אחת או יותר מערך אחד. החליפו את אותם ביטויים (או בקשו שיחליפו אותם) בביטויים חד משמעיים יותר, בערכים חד-חד ערכיים ו/או ניקבו אתם בערכים ברורים כגון מסגרת זמן ספציפית, ערך כספי או טווח שלו וכדומה. דברו תמיד גם על מה שמובן לכם מאליו כי ההנחה שמה שמובן מאליו לכם מובן מאליו, ובאותו האופן, גם לצד השני, היא כביש חד סיטרי אשר מוביל למקום אחד בלבד, לעיר אחת. קוראים לה, ניחשתם נכון, עיר האכזבות.

נקו את השיח והאינטראקציה מהנחות ותעקפו בסיבוב את העיר המדכדכת הזו.

------------------------------

ליאורה לוי-בז: בניית מערכות יחסים עסקיות

"העשייה שלי היא מציאת פתרונות לעסק או הארגון על ידי האנשים שבתוכו"

פיתוח יכולות תקשורת אפקטיבית וניהול קונפליקטים | בניית הסכמות ויישוב מחלוקות בתהליכי עבודה ותהליכים עסקיים - בין עסקים ובתוכם | ליווי תהליכים מחוללי שינוי | ייעול תהליכי עבודה בין ממשקים | גישור עסקי ומו"מ | ליווי אישי למנהלים ושותפים עסקיים.

מעבירה סדנאות בניהול קונפליקטים, תקשורת אפקטיבית ומפגשי שולחן עגול להנהלה בכירה והנהלה צעירה.

#תקשורתאפקטיבית #מערכותיחסיםעסקיות #משאומתן #ניהולקונפליקטים #ניהול #גישורעסקי