© 2016 Liora Levy-Baz

  • LinkedIn Social Icon
  • c-facebook
  • Twitter Classic
  • lbliora

"ללכת לגישור?? עזוב אותך, אני לא רוצה להתפשר."


כך, פחות או יותר, מנוסחת אחת התשובות הנפוצות כשמציעים לאנשים לנסות הליך גישור. גם בעסקים. כששואלים אותי מי המתחרים שלי בשוק אני אומרת שאלו הההבנות השגויות של כלל השוק לגבי מה זה בכלל גישור, אלו המיתוסים שנוכחים בקרב הציבור הרחב, כמו לדוגמא מיתוס הפשרה. אני לא יודעת איך (אבל אני ממש חושדת במושג הנבחר אך הלא כל כך מוצלח "גישור"), אך נראה שהרוב המוחלט בציבור חושב שגישור זה פשרה. נראה כי הרוב חושב שאם מנהלים דיון נוקב מסביב לשולחן אחד ולא נלחמים אחד נגד השני בבתי משפט, זו בוודאי טקטיקה שחותרת לפשרה. אם אין אגרופים אמיתיים או ווירטואליים ואם אין ריבים קולניים, אז זה כנראה אומר שזה יסתיים בפשרה. רבים חושבים שרק עצם ההסכמה לשבת לשולחן המשא ומתן זו בעצם הצהרה בפני עצמה להסכים להתפשר.

אז אולי לפני שאסביר מה זה גישור אסביר קודם מה זו פשרה. פשרה, במובן הרווח, זה אומר לוותר על חלק ממשהו, שבעודי מוותר עליו אני מאמין וחושב שהוא שמגיע לי בשלמותו, ולעשות זאת רק כדי לסיים את המחלוקת. פשרה זה אומר שיש שלם אחד, "עוגה אחת" שכל חלק ממנה שיינתן לצד אחד, ייגרע מהצד השני. "להיפגש באמצע" משמעו שמהמאה אחוז ("עוגה") מישהו קיבל חמישים אחוזים והשני קיבל את חמישים האחוזים הנותרים. פשרה זהו משחק סכום אפס.

שלא תטעו, זה בסדר גמור להתפשר אם רוצים ולעיתים זה הפיתרון הרצוי על שני הצדדים, אך גישור לא עוסק בפשרה.

הליך הגישור מחוקק בסעיף 79ג לחוק בתי המשפט, מייד לאחר סעיף 78ב שעוסק בבוררות שמגיע לאחר סעיף 79א שעוסק (איזו הפתעה) בפשרה. אלו שלושה דברים נפרדים, שלוש אלטרנטיבות שונות לדיון בבית משפט, אלו פרקטיקות שונות ליישוב סכסוכים.

גישור הוא פרקטיקה של משא ומתן שמטרתו לסייע לצדדים להגיע להסכמות, להגיע לפתרונות שמוסכמים על שניהם. מגשר הוא לא גוף מכריע והסדר גישור לא נכתב ונחתם אם צד אחד אינו מסכים לכך. השתתפות הצדדים בהליך גישור היא בהסכמה לכל אורכו ובהחלט יכול שיסתיים הליך גישור ללא הסדר. תפקיד המגשר הוא לא לפשר בין הצדדים, אלא לשמש ביניהם כגורם נייטרלי; לסייע לכל אחד מהצדדים להבין את הטענות הענייניות של הצד השני, זאת לאחר שחילץ אותן מהמעטפת האמוציונלית שבה הן בדרך כלל מגיעות. תפקיד המגשר הוא להגיע למוקד המחלוקת, להציף את הצרכים והאינטרסים שעומדים מאחורי העמדות המוצהרות של הצדדים וסביב זה לנהל את המשא ומתן. כשמבינים את גרעין המחלוקת ואת הצרכים העמוקים של שני הצדדים, קל הרבה יותר להגיע לפיתרון ובעיקר אפשר להגדיל את "העוגה". אפשר להגיע להסכמות ולפתרונות שהם במקום "העוגה" או יותר מסכום "העוגה". זה לא משחק סכום אפס. זה לא אחד מפסיד ואחד זוכה. יש כאלה שקוראים לזה WIN WIN. בעברית קוראים לזה גישור.

---------------------------------------------------------------------ליאורה לוי-בז: בניית מערכות יחסים עסקיות

"העשייה שלי היא מציאת פתרונות לעסק או הארגון על ידי האנשים שבתוכו"

פיתוח יכולות תקשורת אפקטיבית וניהול קונפליקטים | בניית הסכמות ויישוב מחלוקות בתהליכי עבודה ותהליכים עסקיים - בין עסקים ובתוכם | ליווי תהליכים מחוללי שינוי | ייעול תהליכי עבודה בין ממשקים | גישור עסקי ומו"מ | ליווי אישי למנהלים ושותפים עסקיים.מלווה מנהלים כחלק מתכניות פיתוח והכשרה ומעבירה סדנאות בניהול קונפליקטים, תקשורת אפקטיבית ומפגשי שולחן עגול.

#גישורעסקי #ניהולקונפליקטים #תקשורתאפקטיבית #מערכותיחסיםעסקיות #משאומתן