© 2016 Liora Levy-Baz

  • LinkedIn Social Icon
  • c-facebook
  • Twitter Classic

שותפים עסקיים

בעסקים הכל אישי, אך בשותפות עסקית הכל אישי הרבה יותר. שותפות או שת"פ עסקי זה עסק. הפעולות, ההחלטות, האסטרטגיה, כולם צריכים לשרת קודם כל את העסק, אך באופן שמשרת באופן מייטבי גם את מערכת היחסים בין השותפים.

בניית הסכמות למטרת יצירת חוזה שותפות עסקית או שת"פ

  ייעול תהליכי העבודה המשותפת 

גישור בין שותפים שנקלעו למשבר או סכסוך ביניהם וליווי פירוק שותפות 

גישור מונע 

ה-מתכון לעסק מצליח ומשגשג

למה גישור כשכבר מתנגשים? למה רק בסכסוכים? גישור זה לא רק תרופה לכאב הסכסוך ולסיומו, זה לחלוטין אורח חיים בריא של ניהול סכסוכים והפיכת מחלוקות לדשן איכותי לצמיחה ושגשוג בעסקים. קוראים לזה גישור מונע (Preventive Mediation) וזה חסכוני ואפקטיבי במיוחד.

גישור הוא הליך שיכול להיעשות לפני תביעה משפטית ועדיין לקבל תוקף משפטי, וזאת מבלי שיישפך "דם רע" בבית המשפט. מומלץ לנסות גישור לפני שהגענו לשלב הפיצוץ עם הלקוח/ספק, לפני "אני אתבע אותו/אותה/אותם", לפני שששילמנו או הסכמנו לשלם אלפי שקלים לעורכי דין ונכנסנו לעימות משפטי. תמיד אפשר יהיה לשלם אותם אחר-כך, במידה ולא נגיע להסדר ועדיין, בכל זאת, נרצה להגיש תביעה.

גישור

"פתרון זה אינו מבוסס על אלטרואיזם. הוא אינו מבוסס על

תפיסה של "אדם לאדם - מלאך". הפתרון גם אינו מבוסס

על כניעה של האחד לרצונו של השני, בבחינת "אדם לאדם -זאב". 

הפתרון המוסכם מבוסס על התנהגות אנושית רציונאלית,

בבחינת "אדם לאדם-אדם".

 

" גישור אינו רק טכניקה. זו תרבות של חיים משותפים"

 

פרופ' אהרון ברק- על הגישור. למאמר המלא